Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.
Sjoch: Genealogy Brouwer I XV.3.7

1
Winkelheakpleats 7
Akryl op doek
50×50 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2020
Partikuliere kolleksje

2
Sûnder titel
Mingde technyk, akryl, kryt en oastindise inkt op papier
20,5×25,5 sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje

3
Sûnder titel
Akryl op doek
115×75  sm.
Sinjeard rjochts ûnder: Goasse
2021
Partikuliere kolleksje