Lykas by al it arbeidzjen fan Erfgoed Fundaasje, jout de stichting ek by de galeriën oangeande byldzjend wurk ynformaasje neffens ynternasjonale wittenskiplike merites, de beskriuwingen wurde makke op grûn fan museäle standerts: titel, materiaal, omfang, datum, sinjearing, kolleksje.
Sjoch: Genealogy Brouwer I XV.1.8

1
Sûnder titel
Wasko-kryt
Omfang: [];
Plm. 1980;
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje
Durk Brouwer Sûnder titel wasko-kryt

2
Sûnder titel
Mingde technyk: druk fan papier op papier; oastindise inkt, ekoline en wetterferve
45×60 sm.
Plm. 1985
Net sinjeard
Kolleksje Erfgoed Fundaasje

3
Sûnder titel
Wetterferve op hout; klaai
Objekt: beamstam mei klaaipunt
Omfang: 1,5 meter heech
2009
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje
Durk Brouwer bylzjend wurk - beamstam mei klaaipunt

4
Sûnder titel
Kryt en ekoline op papier
Objekt: opmakke skoarstienmantel
Omfang: 1,5×1,5 meter
2014
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje
Durk Brouwer byldjend wurk - oppikte skoarstienmantel

5
Sûnder titel
Ekoline op karton; izer
Objekt: ynstallaasje fan betonizer mei karton
Omfang: –
2015; ôfbrutsen 2020
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje
Durk Reimers Brouwer 4

6
Sûnder titel
Izertried, tou, plestik en papier; ek op fideo mei ljochtbylden
Objekt: https://vimeo.com/507456538
Omfang: sjoch fideo
2021
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje

7
Eksploazje fan hout
Izeren speaken en hout
2x3x2,5 meter heech
2021
Net sinjeard
Partikuliere kolleksje; op hiem, Buorren 3, Blessum
Durk Reimers Brouwer 7 Eksploazje fan hout