Kertiersteat Antje Fokkes van der Meer

KERTIERSTEAT ANTJE FOKKES VAN DER MEER * = berne ~ = doopt x  = troud †  = ferstoarn [] = begroeven Undersyk oangeande dizze kertiersteat is dien troch Ype Brouwers, genealooch te Ljouwert, fuortbouwend op gegevens fan Goasse Brouwer. De kertieren 392 en fierder binne ûntliend oan de webside fan Simon Wierstra (pagina 5 en…

Posted in Kertiersteat Antje Fokkes, Van der Meer | Reacties uitgeschakeld voor Kertiersteat Antje Fokkes van der Meer