S46

137 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 15 k.     D253   46
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
      Landsheer/ Staten v. Friesland    
1718 niet op kaart        
1735 Allert Alberts       voor het eerst op kaart tussen Beetgum en Berlikum a.d. Hoge Dijk;

A.A. in 1728/38 ook stemnr 15 en 28; x Gaatske Ruurds v. Men., laat als A.A. Hogedijk een dr Froukje dopen te Men., maar geb. te St. Ap., vader DG

1748 Ds Corn. Gongrijp, Oosterbierum

Jan Breton, Harlingen

      C.G. zn v. Hans H.G. en Siuke Corn.Wijngaarden

J.B. x Aukje Joostes Gongrijp

    1752 Ds Gongrijp 2/3 en Jan Bretten 1/3 kopen van Staten 41.390 koopbrief nr 15
1758 Taeke Taekes       2e x Fokeltje dr. v. Hendrik Corn. ’t Hoen en Baukje Johannes, Cornelis een broer v. Baukje x Fokeltje Lourens een zr v. Maertie x Feike Clasen;

T.T.1758  lidm. Wier tussen Beetgum en Berl.

1768 Wed. Feike Clases       wed. is Maertie Lourens
    1772 Pieter Fontein, Amsterdam   oud leraar DG koopt van Aagje Breton wed. Stephanus Stephani en v. ds Gongrijp
1778 Oept Hendriks        
±1783 Hendrik Pieters 1798 Dr. G. Coopmans n.u., Franeker   H.P. x Neeltje dr. v. Willem Dirks en Jannichie Clases, zn v. Pieter Hendriks en Trijntie Sybrens;

hyp.bk 3.3.1763/3.8.1760 Neeltje Willems op de Nijefenne o. St. Jp.

G. Coopmans x Aukje Fontein

±1808 Jan Hendriks Venstra       x Janke Sipkes v. Min.ga, zn v. H.P.
    1818/38 Jan Coopmans 40.000  
1826 Korn. D. Mulder v. Leens       x Antje Ymes Sevenster
1840/2         bij gedeelten verkocht
  idem   dezelfde 15.000  
1845 Gabe S. Werkhoven        
          Tussen Beetgum en Berlikum, 1e W. v.d. Langh.weg