S17

127 Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. 14 k.   112 C297   17
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1527/8 Harman Robbrechts   Landsheer/ Staten v. Friesland 17.370  
1536/55 Cornelis Adriaensz.     18.016  
1566/7 Jong Jan Jansz.        
1570 Jan Jansz.        
1574/5 Lambert Juriens        
          In 18e eeuw geen boerderij meer, maar in 1819 een boerderijtje gebouwd
±1800 Yef Tammes Hoekstra        
1828 de kk. v. Y.T. Hoekstra   dezelfden ± 3 ha.  
    1838 Fokeltje Pieters Yefs    
1850 Jan Jacobs Boersma   idem   x Fokeltje
1875 Arjen Joh. Siderius   dezelfde   Sideriusbk/150
+1900 Anne Arjens Siderius   dezelfde    
  Jan Sippes Westra   dezelfde