NB24

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A/V k. k. 13     24 24      
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/8 Crijger Jans   Landsheer/ Staten v. Friesland 25.105  
1554/5 Jan Femmes        
1566/7 Pieter Cornelis Kuycken        
1574/5 idem        
           
  Lourens Stevens       zn v. Steven Claes en Jannichie Lourens, x Antie Jarichs; hyp.bk 25.4.1621/4.5.1620
1629/30 Wicke Gribberts       x Lyoets Sjoerds
1638 Sjoerd Daams, Jan Philips en Claes Gijsberts 1638 dr Gellius Jongestall koopt v. Staten 25.105  
    1655/70 Jongestall   deze kavel later bij Vrp.