NB23

  Oudbildt Nieuwbildt Pollen 1570 1655 1698 1832 BP 500 Sannes
A k. k. 14     23 23     1
jaar pachter/gebruiker jaar eigenaar grootte bijzonderheden
1547/5 Aelbrecht Jans   Landsheer/ Staten v. Friesland 25.143  
1554/5 Ocker Poppes (Foppes?)        
1566/7 Lenert Jacobs en Ocker Poppes       L.J. zn v. Jacob Gyllis en Haes N.
           
  o.a. Lourens Stevens       7.153 hyp.bk mei 1617 verk. a. Keimpe Syds
1629/30 Arien Dircks, Willem Huiges, Keimpe Syds, Barthout Barthouts        
1638 Jacob Reyners, Sjoerd Daams, Jan Philips (v.d.Mey) 1638 Gualterus Gualteri koopt van Staten  

25.143

hyp.bk 4.5.1637 J.R. en Willemtie Lenerts op NwB met hs en sch.
    1655 Sjoerd Daams en Jacob Reyners    
    1670 erven Sjoerd Daams   hierop alleen voor1700  een boerderij